Asigurări de Locuințe

Asigurări de Locuințe

Parcurgeți toate oferte Homesmart si alegeți cea mai potrivită asigurare de locuință

 • prețurile polițelor afișate conțin reduceri de până la 30%
 • aveți la îndemână documentație și suport de specialitate
 • alegeți programul de loialitate și primiți reduceri la alte tipuri de asigurări

Nu exista oferte in aceasta sectiune

Asigurarea de locuință este una dintre cele mai eficiente strategii pe care orice persoană care deține o locuință trebuie să o adopte, cu scopul de a-și proteja investiția de o viață și de a minimiza pierderile, în cazul producerii unei calamități naturale imposibil de prevenit sau de evitat.

Proprietarii de locuințe, persoanele fizice şi juridice, sunt obligați să îşi asigure anual împotriva dezastrelor naturale toate construcţiile cu destinaţie rezidențială, din mediul urban sau rural, conform legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor.

Încheierea contractului de asigurare a locuinței se dovedește cu PAD, poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale, emisă de PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor). PAD este un document "ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asiguratorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială (...)", după cum prevede actul normativ. PAD se încheie cu scopul protejării clădirilor cu destinația locuință, împotriva riscurilor catastrofice, având sume asigurate și prime de asigurare fixe, în funcție de construcția clădirii (de 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A, cu plata anuală a unei prime de 20 euro, respectiv 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B, cu plata anuală a unei prime de 10 euro).

Dacă nu se conformează, proprietarii de locuințe pot primi amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei, iar, în caz că locuințele le sunt afectate de vreo calamitate naturală, proprietarii nu vor primi niciun fel de despăgubire din partea autorităților.

Polița de asigurare obligatorie a locuinței oferă protecție împotriva a doar 3 riscuri catastrofice (cutremur, inundații și alunecări de teren) şi nu poate depăși valoarea de 20.000 sau 10.000 de euro, cuantumuri stabilite în funcție de tipul construcției. Aceste sume sunt, în general, mai mici decât valoarea reală a locuinței. În cazul producerii unei catastrofe, proprietarul este despăgubit doar în limita sumelor menționate. O asigurare facultativă, în schimb, oferă despăgubire atât pentru locuință, cât și pentru bunuri, la valoarea reală a acestora, acoperind toate celelalte riscuri ce pot amenința o locuință, nu doar pe cele catastrofice.

Pentru a obține o asigurare facultativă, proprietarii de locuințe trebuie să încheie și asigurarea obligatorie. Conform prevederilor legii, nu este posibilă încheierea unei asigurări facultative a locuinţei în lipsa asigurării obligatorii - "societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuinţă care nu are încheiat în prealabil o asigurare obligatorie PAD".

Alegerea celei mai potrivite polițe de asigurare a locuinței nu este simplă. HomeSmart vine în întâmpinarea nevoilor tale cu toate informațiile necesare pentru a lua cea mai bună decizie.

Fii client HomeSmart și ai următoarele beneficii:

 • accesul la cele mai avantajoase oferte pentru polițe de asigurări, potrivite nevoilor tale;
 • cele mai bune companii de asigurări din țară;
 • condiții optime și transparente, pentru ca tu să te bucuri de servicii de calitate;
 • contract cu clauze transparente și echidistante;
 • prețuri avantajoase;
 • suport permanent și gratuit pentru clienți, precum și rapiditate în soluționarea problemelor, pentru că ne pasă de clienţii nostri și dorim să fie siguri că o echipă de profesioniști este oricând la dispoziția lor.

Întrebări si răspunsuri despre Asigurarea de locuinta

Ce reprezintă “poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale” (PAD)?

Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită PAD este înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în baza căruia asiguratorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială, în condiţiile stabilite de lege.

Asigurările de locuințe sunt obligatorii?

Începând cu data de 15 iulie 2010, încheierea asigurărilor de locuințe este obligatorie.

Cine are obligativitatea de a incheia o poliță PAD?

Toți proprietarii de construcții cu destinația de locuință permanentă sau temporară, precum și persoanele juridice care dețin clădiri cu destinație rezidențială sunt obligați prin lege să își protejeze locuința printr-o asigurare obligatorie PAD.

Care este valabilitatea poliței PAD?

Polița PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0.00 a celei de a 5-a zile calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie şi s-a emis şi semnat contractul de asigurare.

În cazul reînnoirii poliţei PAD, aceasta intră în vigoare la ora 0.00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare şi s-a semnat contractul de asigurare.

Ce este PAID?

PAID, Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, este societatea de asigurare/reasigurare care gestionează asigurările obligatorii împotriva dezastrelor naturale care afectează locuinţele.

Pentru ce situații se oferă despăgubire?

Asigurarea obligatorie a locuinței acoperă doar cazurile afectate de dezastrele naturale — cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale.

Ce tipuri de locuinţe pot fi asigurate?

 • tip A — construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;
 • tip B — construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

Care este valoarea sumei asigurate obligatoriu și prima obligatorie pentru fiecare?

Suma asigurată ce poate fi acordată conform legii este de:

a) 20.000 euro pentru fiecare locuinţă de tip A - prima obligatorie anuala este de 20 euro;

b) 10.000 euro pentru fiecare locuinţă de tip B - prima obligatorie anuala este de 10 euro.

Ce reprezintă “suma asigurată obligatoriu”?

Suma asigurată obligatoriu este limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurator pentru daunele provocate construcţiei, în funcţie de tipul locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat.

Ce reprezintă “prima obligatorie”?

Prima obligatorie este suma de bani pe care o plăteşte proprietarul unei locuinţe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuinţe.

Cine efectuează plata despăgubirilor?

Plata despăgubirilor se va face direct de către PAID, în baza unui centralizator transmis de asiguratorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor.

PAID va plăti numai contravaloarea costurilor de reparaţii și/sau înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.

Dacă o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă.

Unde se poate încheia o poliță de asigurare PAD?

Polițele PAD pot fi încheiate atât la la una dintre cele 12 companii membre PAID, cât și la oricare alt asigurator autorizat să practice riscuri de catastrofă, care are încheiat un protocol de colaborare cu PAID.

Societăţile la care pot fi încheiate poliţe de asigurare PAD sunt: ABC Asigurări-reasigurări, Allianz Ţiriac, Asimed Asigurare-Reasigurare, Asirom, Asito Kapital, Cert Asig, City Insurance, Credit Europe Asigurări, Euroins, Eurolife ERB Asigurări, Exim Asig, Fata Asigurări, Garanta Asigurări-Reasigurări, Generali, Gothaer Asigurări-Reasigurări, Grawe România Asigurări, Groupama, Omniasig şi Uniqa.

Care este amenda în cazul neîncheierii unei polițe de asigurare obligatorie pentru locuință?

Potrivit prevederilor legale, începând cu data de 10 august 2011, primarii îi pot sancționa pe cei care nu și-au asigurat locuința cu o amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei.

Câte polițe de asigurare trebuie să încheie un proprietar care deține mai multe locuințe?

În cazul construcţiilor cu destinaţie de locuinţă, aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte.

Cine plătește asigurarea în cazul unei locuințe închiriate?

Proprietarul locuinței are obligația de a încheia asigurarea, nu chiriașul.

Care este termenul legal în care un proprietar trebuie să asigure o locuință recent achiziționată?

Persoana care devine proprietară a unei locuinţe neasigurate este obligată să contracteze o poliță PAD în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate.

Ce reprezintă asigurarea facultativă a locuinței?

Suplimentar, în funcție de necesități, proprietarii de locuințe pot încheia asigurări facultative care acoperă riscuri catastrofice(cutremur, inundații și alunecări de teren) pentru partea din suma asigurată ce depășește suma asigurată obligatoriu prin PAD (10.000, respectiv 20.000 euro).

Asigurarea facultativă poate acoperi integral riscurile non-catastrofice (furt, explozie etc) și protecția bunurilor din locuință împotriva tuturor riscurilor.

De ce este nevoie de o poliță de asigurare facultativă a locuinței?

Polița de asigurare obligatorie a locuinței oferă protecție împotriva a doar 3 riscuri catastrofice (cutremur, inundații și alunecări de teren), care nu poate depăși valoarea de 20.000 ori 10.000 euro. Aceste sume nu reflectă valoarea reală a locuinței și, în cazul producerii unei catastrofe, proprietarul este despăgubit doar în limita acestor sume. O asigurare facultativă poate acoperi toate celelalte riscuri ce pot amenința o locuință.

Recomandăm încheierea unei asigurări facultative care să acopere diferența dintre valoarea reală a locuinței și suma asigurată obligatoriu.

De exemplu, pentru o locuință evaluată la 70.000 de euro, 20.000 de euro vor fi acoperiți prin polița obligatorie, iar restul de 50.000 de euro pot fi acoperiți printr-o asigurare facultativă. Altfel, există riscul ca, în cazul unei catastrofe care distruge locuința, proprietarul să obțină doar 20.000 de euro (polița de asigurare obligatorie PAD).

Se poate încheia asigurare facultativă fără asigurare obligatorie?

Nu este posibilă încheierea unei asigurări facultative a locuinţei în lipsa asigurării obligatorii. Conform legii, "societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuinţă care nu are încheiat în prealabil o asigurare obligatorie PAD".

Proprietarii de locuințe care nu încheie un contract de asigurare primesc ceva în cazul unei calamități?

Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate nu beneficiază, în cazul producerii unui dezastru natural (cutremur, incendiu, alunecare de teren), de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local, pentru prejudiciile produse locuinţelor.

Unde se depun reclamațiile la adresa companiilor de asigurări sau a broke-rilor de asigurări?

Reclamațiile se depun la ANPC(Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor) și la CSA(Comisia de Supraveghere a Asigurărilor).

De ce să închei o poliță de asigurare a locuinței prin HomeSmart?

● cele mai avantajoase oferte, potrivite nevoilor tale;

● condiții flexibile, optime, și transparente;

● proces simplu și rapid;

● prețuri avantajoase;

● consultanță gratuită, rapiditate în soluționarea problemelor.

Cum poți încheia o poliță de asigurare a locuinței prin HomeSmart?

Acceseaza site-ul www.homesmart.ro și consultă oferta noastră de polițe de asigurare a locuinţei. Contactează-ne telefonic sau completează formularul de contact și așteaptă să fii sunat de către unul dintre reprezentanții noștri. Te vom ajuta să alegi cel mai bun pachet pentru tine.