Credite Prima Casa

Credite Prima Casa

De ce să alegi un credit Prima Casă prin HomeSmart?

 • ai toate informațiile centralizate despre creditele Prima Casă disponibile pe piață în acest moment, astfel încât nu ești nevoit să navighezi pe mai multe site-uri pentru a te documenta;
 • datele sunt actualizate în permanență și în timp real de către băncile partenere, făcând tot procesul transparent;
 • sistem simplu, care îți permite să compari ofertele băncilor;
 • suport clienți gratuit și permanent, pentru că ne pasă de clienții noștri și dorim să fie siguri că o echipă de profesioniști este oricând la dispoziția lor.

KW Inclusi in abonament

Abonament

Pret & Aplica acum

CEC Bank Prima Noastra Casa

 • Rambursare: 30 de ani
 • Perioada de gratie: 180 de zile

Dobanda 4.8%
Banca Transilvania Prima Casa

 • Rambursare: 30 de ani
 • Perioada de gratie: 180 de zile

Dobanda 4.9%
Leumi Bank Prima Casa

 • Suma maxima: 65.000 euro
 • Perioada de gratie: 0

Dobanda 5.8%
UniCredit Bank Prima Casa

 • Suma maxima: 57.000 euro
 • Tip garantie: ipoteca

Dobanda 5.4%
Alpha Bank Prima Casa

 • Suma maxima: 66.500 euro
 • Tip garantie: ipoteca

Dobanda 4.9%

Prima Casă este un program guvernamental introdus în anul 2009, prin intermediul căruia persoanele fizice, indiferent de vârsta, își pot achiziționa sau construi pentru prima dată o locuință cu ajutorul unui credit, care este garantat de către stat, într-un anumit procent. Cadrul legal al acestui program este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 și normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009. "Prin locuinţă în sensul programului Prima Casă se înţelege orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile, aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii", prevede ordonanța menționată.

În fiecare an, statul aprobă un nou buget, care se alocă băncilor participante la programul Prima Casă. Băncile partenere se obligă să mențină condițiile contractuale inițiale pe toată durata creditului, ceea ce face ca acest tip de împrumut să fie unul extrem de avantajos.

Raportat la alte credite imobiliare, dobânda acestui tip de împrumut este mai mică (formată din indicele Robor + Marja fixă a băncii, de maximum 2%, conform legii), care se mai poate micșora în condițiile virării venitului la banca respectivă. Rata dobânzii nu va depăși Robor la 3 luni, plus 2 puncte procentuale.

Creditul se acordă în lei pe o perioadă de creditare de până la 30 de ani (minimum 120 de luni și maximum 360) acelor persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru accesarea programului Prima Casă.

Avansul necesar este de minimum 5% din valoarea imobilului, iar valoarea maximă a creditului ce poate fi obținut este de:

 • 57.000 euro pentru o locuință finalizată sau aflată în diferite stadii de finalizare;
 • 66.500 euro pentru o locuință nouă și pentru o locuință viitoare ce urmează a fi construită;
 • 71.250 euro pentru construirea unei locuințe (suma este acordata unui grup format din minimum 2 persoane).

Veniturile acceptate pentru acest tip de împrumut sunt stabilite de fiecare bancă în parte, dar, în general, se iau în calcul veniturile obținute din salariu, drepturi de autor, dividende, pensie, rente viagere, diurne și activități independente, exceptând banii obținuți din chirii.

De ce să alegi un credit Prima Casă prin HomeSmart?

 • ai toate informațiile centralizate despre creditele Prima Casă disponibile pe piață în acest moment, astfel încât nu ești nevoit să navighezi pe mai multe site-uri pentru a te documenta;
 • datele sunt actualizate în permanență și în timp real de către băncile partenere, făcând tot procesul transparent;
 • știi dinainte care sunt toate costurile creditului, fără comisioane și dobânzi ascunse;
 • condiții contractuale transparente, optime și echidistante, pentru ca tu să te bucuri de cele mai bune servicii;
 • sistem simplu, care îți permite să compari ofertele băncilor;
 • îți oferim informații importante și articole care au scopul să te ghideze către cea mai bună alegere pe care o poți face pentru tine și familia ta;
 • suport clienți gratuit și permanent, pentru că ne pasă de clienții noștri și dorim să fie siguri că o echipă de profesioniști este oricând la dispoziția lor.

Ce reprezintă programul Prima Casă?

"Prima Casă" este un program guvernamental reglementat de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 şi normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, care facilitează accesul la cumpărarea ori construirea unei locuințe pentru persoanele fizice, prin intermediul unui credit contractat de la o bancă și pe care statul le garantează într-un anumit procent, de 40%, respectiv 50%.

Cine poate aplica pentru programul Prima Casă?

Programul se adresează persoanelor fizice care vor să-și cumpere sau să-și construiască o locuință. Pentru aceasta, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

● achiziționează o locuință finalizată sau în diferite stadii de finalizare, inclusiv locuințe construite prin programele derulate de Agenția Națională a Locuințelor (ANL);

● la data solicitării creditului, nu deţin în proprietate, individual sau împreună cu soţul/soţia, nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, sau deţin individual ori împreună cu soţul/soţia cel mult o locuinţă dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m²;

● au calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul;

● dispun de avansul de minim 5%;

● se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată timp de 5 ani de la data dobândirii;

● asigură locuința împotriva tuturor riscurilor și cesionează drepturile de despăgubire în favoarea statului român.

Cât este avansul?

Avansul necesar unui credit Prima Casă este de minimum 5% din valoare imobilului.

Care este creditul maxim ce poate fi obținut?

● 57.000 euro (echivalentul în lei) - pentru o locuință finalizată sau aflată în diferite stadii de finalizare;

● 66.500 euro (echivalentul în lei) - pentru o locuință nouă și pentru o locuință viitoare ce urmează a fi construită de către un beneficiar individual;

● 71.250 euro (echivalentul în lei) - pentru construirea unei locuințe (suma este acordată unui grup format din minimum 2 persoane).

Care este perioada de creditare?

Perioada de creditare este de minimum 120 de luni și maximum 360 de luni.

Ce venituri sunt acceptate pentru obținerea unui credit Prima Casă?

Veniturile acceptate pentru acest tip de împrumut sunt stabilite de fiecare bancă în parte, dar, în general, se iau în calcul veniturile dobândite din salariu, dividende, drepturi de autor, pensie, rente viagere, diurne și activități independente. Banii obținuți din chirii nu se calculează la totalul veniturilor.

Ce tipuri de locuințe pot fi achiziționate prin programul Prima Casă?

● locuințe finalizate, destinate achiziționării, inclusiv cele construite și date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. ;

● locuințe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcție, destinate achiziționării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L;

● locuințe noi, destinate achiziționării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.

Ce garanții sunt solicitate?

● ipotecă de rang I asupra locuinței achiziționate din credit, instituită 50% în favoarea Băncii și 50% în favoarea Statului Roman, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice;

● ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral constituit de către împrumutat la banca pe întreaga perioadă de derulare a creditului, reprezentând 3 rate de dobândă, instituită în favoarea băncii;

● garanție emisă de FNGCIMM în numele și în contul statului, prin Contractul de Garantare încheiat între FNGCIMM, bancă și împrumutat, pentru 50% din Soldul Creditului;

● ipotecă mobiliară asupra tuturor soldurilor creditoare prezente și viitoare ale conturilor împrumutatului, deschise la bancă;

● poliță de asigurare a locuinței, cesionată în favoarea băncii și a Statului Român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru a contracta un credit Prima Casă?

Conform HG nr. 717/2009, “criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează în cadrul programului o locuință finalizată sunt următoarele:

a) la data solicitării creditului, nu dețin în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soțul/soția sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită și nici nu au în derulare un credit ipotecar; dovada îndeplinirii acestui criteriu se face cu declarația pe propria răspundere a beneficiarului;

b) achiziționează în cadrul programului o locuință finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condițiile legii și liberă de sarcini, cu excepția privilegiului vânzătorului asupra prețului;

c) îndeplinesc condițiile specifice prevazute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;

d) dispun de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție al locuinței, dacă prețul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferența dintre prețul de achiziție al locuinței și 60.000 euro, dacă prețul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobânda;

f) se obligă sa nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobândirii; după expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terț, acesta trebuie sa întrunească criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului;

g) se obligă sa constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o ipotecă de rang I asupra locuinței achiziționate din finanțarea garantată și este de acord cu notarea în cartea funciară a interdicției de vânzare a acesteia pe o perioada de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini;

h) se obligă să asigure locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor și cesionează drepturile de despăgubiri în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice. “

Pentru cei care aleg să-și construiască singuri o casă sau dețin o locuință aflată în faza de construcție (denumită “construcție la rosu”), pe lângă criteriile amintite, beneficiarii trebuie să prezinte finanțatorului un antecontract încheiat cu o societate de construcții.

Care sunt documentele necesare contractării unui credit prin programul Prima Casă?

● act de identitate, original și copie, pentru beneficiar și soț/soție (dacă este cazul).

● copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul)

● documentele care atestă realizarea de venituri de către solicitant și, dacă este cazul, de către soț/soție

● actele de proprietate ale imobilului

● extrasul de Carte Funciară

● antecontractul de vânzare-cumpărare (între vânzător și cumpărător) în formă autentică (care să ateste existența avansului)

● declarația pe propria răspundere că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul/soția nicio locuință, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită, fie în proprietate exclusivă sau deţine împreună cu soțul/soția cel mult o locuință dobândită prin orice alt mod decât prin acest program, în suprafață utilă mai mica de 50 m²

Care sunt costurile contractării unui credit Prima Casă?

Băncile trebuie să asigure și să mențină pe toată durata creditului următoarele condiții în ceea ce privește costurile:

● avansul minim de 5% din pretul locuintei;

● dobânda variabilă, formată din indicele Robor + Marja fixă a băncii (de maximum 2%, conform legii). Rata dobânzii nu va depăși Robor la 3 luni, plus 2 puncte procentuale;

● comisionul de garantare, platit catre FNGCIMM, de 0,45% pe an;

● depozitul constituit cu echivalentul dobânzii pe 3 luni;

● durata maximă de rambursare de 30 de ani;

● locuința achiziționată se încadrează în clasa A, B sau C de eficiență energetică;

● taxele notariale;

● costurile pentru evaluarea imobilului;

● asigurare obligatorie a imobilului;

● asigurarea de viață (de regulă este opțională);

● nu se percep comisioane de rambursare anticipată.

Cum se poate obține un credit prin programul Prima Casă?

Pentru a contracta un astfel de credit trebuie să te adresezi unei bănci partenere. Vei depune documentația de credit la bancă, în vederea analizării dosarului. Dacă este aprobat, dosarul va fi trimis la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, pentru obținerea garanției din partea statului. Dacă Fondul aproba dosarul, vei semna contractul de credit cu banca.

Care sunt băncile care acordă credite prin programul Prima Casă?

Conform site-ului Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, 18 bănci sunt partnere în cadrul programului: BRD - Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română, Raiffeisen, Garanti, Banca Transilvania, CEC Bank, Banca Românească, Alpha Bank, Bancpost, Piraeus Bank, Intesa Sanpaolo, Unicredit Bank, ING Bank, Marfin Bank, Credit Agricole Bank, OTP Bank, Bank Leumi şi CreditCoop.

Unde se poate verifica statusul unei cereri pentru un credit?

O persoană care a solicitat un credit prin programul Prima Casă poate verifica statusul cererii sale cu ajutorul unei aplicaţii online care este disponibilă la http://starepc.fngcimm.ro/.

Ce se întâmplă în cazul neachitării ratelor?

Dacă se întârzie plata ratelor cu mai mult de 90 de zile, banca poate solicita plata garanției de la stat (40% sau 50% din aceasta), urmând ca statul să își recupereze pierderea prin executarea silită a clientului. Ministerul Finanțelor Publice, după ce a efectuat plata către bancă, informează ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) în vederea efectuării procedurii de executare silită, care va informa în scris clientul despre procedura executării silite ce urmează a fi aplicată.

Care sunt dezavantaje programului Prima Casă?

● condițiile de eligibilitate sunt mai complexe decât la alte credite imobiliare;

● aprobarea creditului durează mai mult, întrucât necesită verificare din partea Fondului de Garanție;

● riscul de executare silită, după 3 luni de neplată a ratelor.

Ce aduce nou programul Prima Casă în 2017?

În 2017, potrivit OUG nr. 97/2016, procentele de garantare s-au schimbat, în funcție de vechimea imobilului achiziționat. Locuințele noi (recepționate cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului, cele care vor fi construite și cele consolidate în ultimii 5 ani) sunt garantate anul acesta de către stat cu 50% din valoarea creditului. Locuințele vechi (cele recepționate sau consolidate cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului) sunt garantate cu 40% . Prin urmare, sunt mai avantajate persoanele care cumpără sau construiesc o locuință nouă, decât ceilalți.

Poate fi vândută sau închiriată o locuință cumpărată prin programul Prima Casă?

O locuință cumpărată prin programul Prima Casă va fi ipotecată proporțional cu procentul de garantare, în favoarea statului român și în favoarea finanțatorilor, ceea ce înseamnă că locuința nu poate fi înstrăinată (vândută ori donată) pe o perioadă de 5 ani și nici nu se poate constitui ca garanție pentru o nouă ipotecă.

Cumpărătorul poate să închirieze locuința cumpărată prin programul Prima Casă, conform normelor legislative: "Ministerul Finanţelor Publice îşi poate exprima acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind imobilul achiziţionat prin program, numai după ce finanţatorul a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare".

Se poate achiziționa o a 2-a locuință prin programul Prima Casă?

Pentru a achiziționa sau construi o a 2-a locuință prin programul Prima Casă trebuie să rambursezi creditul inițial, până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru cea de-a doua. Poți opta pentru vinderea locuinței (cumpărătorul poate prelua ratele sau achită integral creditul).

Cum alegi un credit Prima Casă prin HomeSmart?

Accesează site-ul www.homesmart.ro și consultă oferta noastră de credite. Contactează-ne telefonic sau completează formularul de contact și așteaptă să fii sunat de către unul dintre reprezentanții noștri. Te vom ajuta să alegi cel mai bun credit pentru tine.