Gaze Naturale

Gaze Naturale

De ce să alegi servicii de furnizare gaze naturale prin Home Smart?

 • accesul la cele mai bune oferte de pe piață, prezentate imparțial și obiectiv;
 • condiții optime și transparente pentru ca tu să te bucuri de cele mai bune servicii;
 • proces de schimbare a furnizorului simplu, lejer si comod, care nu implică întrerupere în alimentarea cu gaze naturale, schimbarea contorului sau modificări în cadrul instalației;
 • prețuri avantajoase;
 • suport clienți gratuit și permanent, pentru că ne pasă de clienții noștri și dorim să fie siguri că o echipă de profesioniști este oricând la dispoziția lor.

Nu exista oferte in aceasta sectiune

Schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces liber consimțit, prin care un consumator alege un nou furnizor de gaze și solicită încetarea contractului cu vechiul furnizor. Schimbarea furnizorului are loc într-un cadru legal, fiind garantată de “Legea energiei electrice și a gazelor naturale”. Procesul de trecere la un nou furnizor de gaze se efectuează într-un cadru legal, conform “Metodologiei de schimbare a furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale”, elaborată de ANRE și aprobată prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 47/2007, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 796 din 22 noiembrie 2007.

Necesitatea unei legislații care să permită schimbarea furnizorului de gaze naturale a apărut din dorința de a ieși de sub monopolul marilor companii de pe piața reglementată, care a dominat până în prezent, şi de a recâștiga dreptul consumatorului de a alege cele mai bune condiții contractuale, cele mai bune preturi, cele mai bune servicii, în funcție de necesitățile fiecăruia.

Începând cu data de 1 iulie 2007, România, alături de alte 13 țări membre ale Uniunii Europene, și-a deschis piața gazelor naturale spre concurență. S-a trecut de la un regim reglementat, la unul negociat, toţi consumatorii de gaze natural (clienți casnici și non-casnici) putând să îşi exercite dreptul de eligibilitate. Fiecare consumator are dreptul să îşi aleagă furnizorul de gaze naturale şi să negocieze direct contractul de furnizare cu acesta (prețul și condițiile comerciale). ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei și a Gazelor Naturale) este autoritatea administrativă care stabileşte regulile necesare funcţionării pieţei de gaze naturale şi se asigură că aceste reguli sunt respectate de către toţi participanţii la piaţă.

În procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către un consumator sunt implicate următoarele entităţi juridice: consumatorul de gaze naturale, operatorul de distribuție, furnizorul de gaze actual și furnizorul de gaze nou.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se desfășoară pentru un singur loc de consum ori pentru mai multe. Procesul de trecere la un nou furnizor este simplu și gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. Schimbarea furnizorului nu presupune modificarea instalațiilor de gaz ori schimbarea contorului.

Alegerea celui mai potrivit serviciu de furnizare de gaze natural, însă, nu este simplă. Există o serie de factori importanți pe care trebuie să îi iei în considerare atunci când intenționezi să schimbi furnizorul. Pentru a opta pentru cea mai bună ofertă pentru tine, analizează comparativ ofertele mai multor furnizori de gaze naturale. În selectarea unui furnizor nou trebuie să ții cont de următorii factori:

 • durata contractului;
 • tipul de furnizare (cu servicii/fără servicii reglementate incluse);
 • condiţii şi termen de denunţare unilaterală a contractului;
 • preţul de furnizare;
 • modalităţile şi condiţiile de plată a facturii;
 • opţiuni privind modul de transmitere a facturii.

HomeSmart vine în întâmpinarea nevoilor tale, cu toate informațiile de care ai nevoie pentru a lua cea mai bună decizie.

De ce să alegi servicii de furnizare gaze naturale prin Home Smart?

 • accesul la cele mai bune oferte de pe piață, prezentate imparțial și obiectiv;
 • condiții optime și transparente pentru ca tu să te bucuri de cele mai bune servicii;
 • proces de schimbare a furnizorului simplu, lejer si comod, care nu implică întrerupere în alimentarea cu gaze naturale, schimbarea contorului sau modificări în cadrul instalației;
 • prețuri avantajoase;
 • sistem de facturare transparent și corect, cu facturi detaliate emise pe baza consumului real;
 • suport clienți gratuit și permanent, pentru că ne pasă de clienții noștri și dorim să fie siguri că o echipă de profesioniști este oricând la dispoziția lor.

Ce înțelegem prin “schimbarea furnizorului de gaze naturale”?

Schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces liber consimțit prin care un consumator alege un nou furnizor de gaze și solicită încetarea contractului cu vechiul furnizor.

Care sunt etapele procesului de schimbare a furnizorului de gaze?

Pașii care trebuie urmați sunt:

1. Alegerea noului furnizor de gaze naturale care deţine licenţă pentru desfăşurarea acestei activităţi pe piaţa de gaze naturale. Pe pagina de internet a ANRE, www.anre.ro, la categoria ”Gaze naturale – Informatții de interes public – Furnizori gaze naturale” poate fi găsită lista furnizorilor licențiați de gaze naturale.

2. Încheierea contractului cu noul furnizor de gaze naturale și rezilierea contractului cu actualul furnizor. În urma negocierii și a stabilirii, de comun acord, a prețului și a clauzelor contractuale, se încheie contractul de furnizare a gazelor naturale. Se notifică în scris furnizorului actual intenția de reziliere a contractului de furnizare, respectând termenul și condițiile de denunțare unilaterală, prevăzute în contract. Îți recomandăm să soliciți de la actualul furnizor o confirmare în scris a primirii notificării tale. Denunțarea devine efectivă după achitarea tuturor obligațiilor de plată.

3. Determinarea indexului contorului. Distribuitorul împreună cu noul furnizor vor consemna într-un proces verbal indexul contorului tău. Acestă consemnare se efectuează din ziua în care furnizorul nou începe să îți vândă gaze naturale. Îți recomandăm să îți notezi și tu indexul contorului de gaze naturale, din ziua respectivă.

4. Decontul final de lichidare. În termen de maximum 42 de zile de la data schimbării furnizorului, vechiul furnizor îți va transmite o factură cu decontul final de lichidare a tuturor obligaţiilor de plată. Factura trebuie achitată până la data scadentă, altfel rezilierea nu se va produce.

Consumatorul va fi nevoit să-și schimbe contoarele actuale?

Procesul de schimbare a furnizorului de gaze este lejer și comod. Acesta nu nu implică modificări de ordin tehnic. Consumatorii casnici rămân cu aceleași contoare. Producătorii, transportatorul şi distribuitorii sunt obligaţi sa instaleze aparate de control al parametrilor gazului livrat în anumite puncte din rețea și să facă măsuratori permanente ale puterii calorifice.

Ce taxe presupune schimbarea furnizorului de gaze naturale?

● informaţii mai clare pentru consumatori.

”ANRE protejează consumatorii prin intermediul monitorizării pieței de energie și are

Trecerea la un alt furnizor de energie electrica este complet gratuită, legea interzicând cu desăvârșire perceperea oricăror tarife și taxe în procesul de schimbare a furnizorului.

În cât timp se efectuează schimbarea furnizorului de gaze naturale?

Toţi consumatorii de gaze naturale au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării.

Cum va fi informat consumatorul asupra cantității și caracteristicilor gazului?

Pe facturile primite se vor găsi informații legate de puterea calorifică a gazului, cantitatea de gaz consumată în metri cubi și cantitatea de energie consumată.

Cui se poate adresa consumatorul dacă are o problemă cu furnizorul de gaze naturale?

Consumatorul se va adresa furnizorului cu care are contract. În cazul în care problema transmisă nu îsi găsește rezolvarea la furnizorul său de gaz, poate să se adreseze ANRE și instituțiilor abilitate privind protecția consumatorului (ANPC).

Cine este ANRE și ce rol are?

ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei și a Gazelor Naturale) este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric și funcțional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice și a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.

Protecția consumatorilor se realizează prin intermediul reglementarilor activității operatorilor de transport în domeniul gazelor naturale și prin supravegherea pieței de gaze naturale.

ANRE încurajează furnizorii de gaze naturale să ofere :

● alegeri mai simple, reducând complexitatea şi numărul tarifelor;

● tratament corect, având un comportament echidistant, în cadrul unui set de reguli;posibilitatea de a amenda atunci când companiile și-au încălcat obligațiile față de consumatori.”

Se poate reveni la furnizorul de gaze inițial, în regim reglementat?

Dacă şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, consumatorii nu mai au dreptul să revină la furnizarea gazelor naturale în regim reglementat.

Ce reprezintă “consumatorul vulnerabil”?

Prin “consumator vulnerabil” se înţelege orice consumator casnic, care, din motive de boală, vârstă, sărăcie sau alţi factori, ar trebui să beneficieze de servicii adiţionale. Criteriul de selectare pe baza venitului scăzut se aplică în funcţie de salariul minim pe economie, stabilit prin Hotărâre de Guvern. Verifică împreună cu furnizorul tău dacă aparţii grupului de consumatori vulnerabili.

De ce servicii beneficiază consumatorii vulnerabili?

● repoziţionarea contoarelor pentru o citire mai uşoară;

● sisteme de parolare, pentru recunoaşterea reprezentanţilor furnizorului;

● servicii adiţionale pentru consumatorii cu probleme auditive şi de vedere sau cu alte deficienţe;

● protejarea de la deconectare, dacă aceştia au datorii, prin reeşalonarea datoriilor.

Cum poți beneficia de serviciul de gaze naturale de la Home Smart?

Acceseaza site-ul www.homesmart.ro și consultă oferta noastră de servicii de furnizare gaze naturale. Contactează-ne telefonic sau completează formularul de contact și așteaptă să fii sunat de către unul dintre reprezentanții noștri. Te vom ajuta să alegi cel mai bun pachet pentru tine.